de Historie van

Harmonie L’Union Bladel

Historie

Op 6 december 1843 werd fanfare L’Union opgericht door Lodewijk Theodorus Snieders (op 10 november 1817 geboren te Bladel, overleden aldaar op 13 december 1876. Hij was musicus), Notaris Meyer en Frans Feyen.

Men ging met 17 leden van start. Er werd regelmatig binnen en buiten Bladel gemusiceerd. In 1931 trad L’Union toe tot de K.N.F. In dat jaar was Piet Heeffer aangetreden als dirigent, deze functie vervulde hij tot 1969. In deze lange periode heeft L’Union 24 maal deelgenomen aan concoursen, waarbij 16 maal een 1ste prijs werd behaald. In de oorlog stonden de activiteiten op een laag pitje, het 100-jarig bestaan in 1943 werd uiteindelijk in 1947 gevierd.

In 1949 promoveerde L’Union op het concours in Bergeijk naar de vaandelafdeling. Vanaf 23 juli 1953 draagt L’Union het predicaat ‘Koninklijk’. In 1962, 1963 en 1964 nam de fanfare deel aan het K.N.F.- topconcours te Arnhem.

In 1969 schakelde L’Union over van fanfare naar harmonie. Dirigent Pierre Bakker nam de muzikale leiding voor zijn rekening. In 1970 werd voor het eerst als harmonie deelgenomen aan een concours in Loon op Zand, met lof der jury promoveerde L’Union meteen naar de 1ste afdeling.

In 1972 werd het jeugdorkest opgericht met als doel jonge leerlingen op te leiden voor het seniorenorkest. In 1973 en 1975 werd meegewerkt aan opnamen voor de AVRO. Al in 1977 promoveerde L’Union naar de vaandelafdeling. In 1978 werd op het concours in Reusel het felbegeerde vaandel behaald, minder dan 10 jaar na de start als harmonie. In 1983 en 1990 werd wederom deelgenomen aan het K.N.F. topconcours. 22 November 1992 behaalde Koninkijke Harmorie L’Union met 300,5 punten een eerste prijs op het concours te Veldhoven. In 1993 werd met diverse evenementen het 150-jarig bestaan gevierd.

 vooIn 1994 werd op initiatief van Fons Vromans, die ook de leiding voor zijn rekening nam, het pieporkest opgericht om jonge leerlingen de kans te geven in orkestverband te musiceren.

In de jaren daarop volgden een aantal wisselingen van de orkest- en drumbandleiding. Na het overlijden van Sjef van Sambeeck jr in 1996 nam Fons Coenen de leiding van het jeugdorkest over en in 1998 werd na het afscheid van Gerard Storms als drumbandinstructeur Jack Smolders aangesteld.

In 1999 nam Pierre Bakker, na 30 jaar succesvol het harmonieorkest geleid te hebben, afscheid en werd het directiestokje 2 jaar overgenomen door Danny Oosterman. Opvolger van hem werd Eric Swiggers uit Deurne die ruim 13 jaar ons orkest op deskundige en succesvolle wijze dirigeerde en ons van unieke arrangementen voorzag. Vanaf 2015 stond het harmonieorkest voor 5 jaar onder leiding van Gerrit de Weerd. Na het vertrek van Gerrit de Weerd nam Geert Schrijvers de leiding van het orkest over als interim dirigent. Sinds 2022 staat het harmonieorkest onder leiding van Jacco Nefs.

Voorwaarden

Cookie policy
Privacy policy

Algemene voorwaarden

Koninklijke Harmonie L'Union

De leukste harmonie van Nederland!